Menu

Tijdschrift

Afzonderlijke uitgaven van het tijdschrift kunnen besteld worden indien ze voorradig zijn.
Via deze link kan u artikels opzoeken.

edities tot en met 2004
België: 6 €
Europa: 10 €

edities vanaf 2005
België: 10 €
Europa: 16 €
Buiten Europa: 18 €

bijzondere nummers
* decembernummer 2012 (inclusief 2cd-box orgelwerk Gabriël Verschraegen)
* decembernummer 2013 (Souvenirs autobiographiques (NL-F) van Charles-Marie Widor)
* septembernummer 2014 (50 merkwaardige orgels in Vlaams-Brabant)
* decembernummer 2014 (inclusief 2cd-box orgelwerk Chris Dubois)
* decembernummer 2015 (inclusief cd Belgische orgelmuziek van de 19de en de 20e eeuw)
* decembernummer 2016 (inclusief cd 'onbekende concerti voor orgel uit de 18de-eeuwse Zuidelijke Nederlanden)
* decembernummer 2017 (inclusief cd 'orgelimprovisaties met Bart Wuilmus, Kris Wittevrongel, Kristiaan Van Ingelgem & Paul De Maeyer)
* decembernummer 2018 (inclusief cd 'Jong Vlaams orgeltalent')

maartnummer 2019 (themanummer L'Art du Facteur d'Orgues van Dom Fr. de Bedos de Celles 1709-1779) - 100 p.

per nummer:
België: 17 €
Europa: 22 €
Buiten Europa: 27 €

Gelieve het bedrag over te maken op bankrekeningnummer:
(IBAN) BE09 4366 2049 9157 (BIC): KREDBEBB
t.n.v. Orgelkunst vzw, Overhemstraat 28 A, BE-3320 HOEGAARDEN
met juiste vermelding van bestelling.