Menu

03 |09 — Utrecht, Remy Syrier promoveert over de Maastrichtse orgelbouwers Joseph en Adam Binvignat

Op woensdag 3 september promoveert organist, klavecinist en musicoloog Remy Syrier aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de Maastrichtse orgelbouwers Joseph Binvignat (1755-1837) en Adam Binvignat (1789-1850). Promotor is prof.dr. Albert Clement.

Met dit onderzoek wil Remy Syrier de tot nu toe onderbelichte Zuid-Nederlandse orgelcultuur uit de vergetelheid halen. Van deze orgelcultuur waren Joseph en Adam Binvignat prominente vertegenwoordigers in de periode dat het Ancien Régime op het einde liep en de moderne tijd aanbrak.

Het proefschrift kent twee delen.
In het eerste deel geeft Syrier een biografische schets van de orgelmakers en een chronologisch overzicht van de 27 nieuwe orgels die zij bouwden en de talrijke van aard en omvang uiteenlopende restauratiewerkzaamheden, die zij uitvoerden binnen een straal van zestig kilometer rond Maastricht. Dit gebied omvatte het zuidelijk deel van de huidige Nederlandse provincie Limburg, de hele Belgische provincie Limburg, het noordelijk deel van de provincie Luik en de stad Aken.

In het tweede deel geeft Syrier een technische analyse van de Binvignat-instrumenten. Aan de hand van twaalf bewaard gebleven instrumenten en op basis van archivalia beschrijft hij aspecten zoals orgelmeubel, windwerk, mechaniek, claviatuur, pijpwerk, mensurering, toonhoogte en intonatie. Ten slotte plaatst Syrier het werk van de Binvignats binnen de Franse, Luikse, Vlaamse, Noord-Duitse en Rijnlandse tradities en concludeert hij dat het om een karakteristiek Maastrichts oeuvre gaat.

De promotie vindt woensdag 3 september plaats in de senaatszaal van het Academiegebouw (Domplein 29) van de Universiteit Utrecht. Aanvang: 14.30 uur.

Titel dissertatie: De orgelmakers Joseph en Adam Binvignat. Maastrichtse orgelbouw in de nadagen van het Ancien Régime en in het begin van de moderne tijd.Van het proefschrift (300 blz.) verschijnt geen handelseditie. Belangstellenden kunnen een exemplaar bij de auteur bestellen viainfo@remysyrier.nl en door overmaking van € 29,50 (incl. verzendkosten) op NL59 INGB 0679 7334 42.

bericht overgenomen van www.orgelenkerkmuziek.nl

Alle berichten »

Gepost op 17 augustus 2014