Menu

16.05 | Amsterdam — colloquium corrosie in orgelpijpen

In het Orgelpark in Amsterdam wordt op zaterdagnamiddag 16 mei een colloquium gehouden over corrosie in orgelpijpen.

Het is een lot dat de afgelopen jaren veel historische orgels in Europa treft: loodcorrosie. Eeuwenoude pijpen beginnen soms 'zomaar' te corroderen – zelfs zo sterk dat delen ervan verpulveren – terwijl andere, even oude pijpen in vergelijkbare omstandigheden nergens last van lijken te hebben. Internationaal wordt veel onderzoek gedaan naar dit verontrustende fenomeen, in Gotenburg, in Bremen en zeker ook in Nederland, met name door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wat is de oorzaak van de corrosie? Welke bestrijdingsmethoden komen in aanmerking? Vanmiddag komen orgelkenners en -liefhebbers bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen.

Programma
14.15 uur Welkom door Hans Fidom
14.30 uur Wim Diepenhorst: Corrosie in Nederlandse orgels
15.00 uur Bertil van Os: XRF-onderzoek en corrosie
15.30 uur Pauze
16.00 uur Koos van de Linde: Corrosie-onderzoek in Duitsland
16.30 uur Marc Stappers: Corrosie en binnenklimaat
17.00 uur Slotdiscussie
17.30 uur Einde

Toegang gratis
Voertaal: Nederlands
Verdere info: het Orgelpark

In Orgelkunst verscheen reeds eerder een bijdrage over deze problematiek. Zie: Bergsten, C.J., Martini, C., Niklasson, A., COLLAPSE. Europees onderzoek naar corrosie bij pijpwerk. Orgelkunst, 28 (1), 2005, pp. 30-43.


Foto: gecorrodeerde pijp van het Stellwagen-orgel te Lübeck (© GoArt, Gothenburg)

Alle berichten »

Gepost op 27 april 2015