Menu

27.08 | Abdij Averbode: Ontmoetingsdag kerkmuziek voor beroepsmusici

Je bent beroepsmusicus (master, 1e prijs…) en werkt met een bepaalde regelmaat in een kerk mee aan de liturgie door er orgel te spelen, te dirigeren, te zingen, er muziek voor te schrijven…? Dan is deze uitnodiging voor jou bedoeld!

Een kerkgemeenschap heeft maar toekomst als iedereen die daaraan meewerkt de kans krijgt om zich daar ten volle betrokken bij te voelen. Als Vlaams Centrum Liturgische Muziek (kortweg VCLM*) willen weeen ontmoeting en een gesprek op gang brengen tussen beroepsmusici die betrokken zijn bij de liturgie… met het oog op de toekomst. De toekomst van de liturgische muziek, van het orgel en het koor, van desamenzang, van de kerk…

We willen je graag uitnodigen voor een uitwisselingsmoment rond muziek en liturgie. We willen graag jouw mening horen met de bedoeling een dynamiek op gang te brengen die toekomstgericht is. We plannen een ontmoetingsmoment voor professionele kerkmusici en zouden graag van gedachten wisselen over volgende thema’s:
- hoe ervaar jij je muzikale inbreng in de liturgie?
- wat kunnen we doen ter bevordering van de liturgische muziek?
- waar heeft de liturgische muziek de komende 10 jaar behoefte aan?
- van welk soort liturgie droom jij?
Deze ontmoeting gaat door in de abdij van Averbode op woensdag 27 augustus 2014 van 14h00 tot 17h00.

Programma
- onthaal met koffi e
- kennismaking en ontmoeting
- korte inleiding op de gespreksthema’s door Jos Bielen
- groepsgesprek in kleine groepjes
- plenum met materia uit de groepsgesprekken
- afsluitende ontmoeting met een abdijbiertje

Graag inschrijven voor 15/8 via http://inschrijving.vclm.be of via mail bij claudine.martens@lemmens.be

(*) Het Vlaams Centrum Liturgische Muziek (VCLM) is een dienstencentrum ten behoeve van de liturgische muziek in Vlaanderen. Tot de kerntaken behoren het organiseren en ondersteunen (in samenwerking met o.a. Koor&Stem) van kerkmuzikale vormingsinitiatieven. Daarnaast besteedt VCLM ook veel tijd en aandacht aan het uitgeven van eenvoudige meerstemmige zettingen bij kerkliederen, ten behoeve van de parochiekoren die ook meerstemmig willen zingen. VCLM denkt ook aan de toekomst en geeft regelmatig nieuwe, eenvoudige, koor- en orgelwerken uit, specifiek ek voor gebruik in de liturgie. De kernploeg van VCLM bestaat uit Claudine Martens, Jo Suykerbuyk, Kris Wittevrongel, Bart Wuilmus en Jos Bielen. VCLM werkt vanuit het Lemmensinstituut te Leuven.

Alle berichten »

Gepost op 14 augustus 2014