Menu

Artikels uit Orgelkunst ontsloten door de catalogi van het VMI en de Antwerpse Conservatoriumbibliotheek

In 2007 was het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek de initiatiefnemer van de VMI-catalogus (Vlaams Muziekinstituut): een samenwerkingsverband tussen verschillende bewaarinstellingen om een overkoepelende catalogus van Vlaamse muziek op te stellen.

Deze catalogus geeft niet alleen informatie over Vlaamse partituren, boeken en cd’s die in de diverse bibliotheken te vinden zijn, maar ontsluit sinds enkele jaren ook tijdschriftartikels over Vlaamse muziek of componisten. Zo werden alle hoofdartikels uit de tijdschriften Musica Antiqua (1983 - 2000) en Muziekwarande (1922-1931) reeds gedetailleerd beschreven; Muziekwarande is zelfs helemaal digitaal beschikbaar.

In 2008 werden alle hoofdartikels die tot dan toe verschenen waren in Orgelkunst, in één beweging opgenomen in de catalogus. Sinds 2013 gebeurt deze beschrijving systematisch bij de verschijning van elk nieuw nummer. Dat is goed nieuws, want het betekent dat iedereen langs deze weg een beschrijving kan vinden van alle belangrijke artikels uit Orgelkunst sinds 1978. Je kan zoeken op volume, op titelwoord, woord uit de titel, auteur, … de mogelijkheden zijn legio. Zo krijgt iedereen die langs de catalogus informatie zoekt over componisten, bouwers of instrumenten, niet alleen de gerelateerde partituren, boeken, methodes of cd’s te zien, maar ook de hoofdartikels die onder meer Orgelkunst erover publiceerde.

- Orgelkunst via VMI: www.svm.be -> vmi (onderaan rechts) -> raadpleeg databank -> zoeksleutel Titel -> zoekterm Orgelkunst

- Orgelkunst via catalogus Conservatorium Antwerpen: www.conservatorium.be -> bibliotheek -> catalogus zoeksleutel Titel -> zoekterm Orgelkunst

- Directe link: http://anet.ua.ac.be/record/opacdkvc/c:lvd:439825/N.

Alle berichten »

Gepost op 01 augustus 2013