Menu

Het Orgel - jrg 110 (2014) nummer 6

Het zesde nummer het Nederlandse tijdschrift 'Het Orgel' is verschenen. Daarin de volgende artikelen:

• Victor Timmer: Het tweede Scherer-symposium in Tangermünde
Vijf jaar na de ingebruikneming in 1994 van het gereconstrueerde Scherer-orgel in Tangermünde werd een eerste symposium rond dit orgel georganiseerd. Op 18 en 19 juli van dit jaar werd in Tangermünde opnieuw een Scherer-symposium gehouden, waar enerzijds met wat meer afstand werd teruggeblikt op de wijze waarop deze reconstructie indertijd tot stand was gekomen, anderzijds ook hoe in het verlengde van die ervaringen was gehandeld bij latere restauraties/reconstructies van Scherer-gerelateerde instrumenten zoals in Lemgo en Hamburg, Katharinenkirche, met zich wijzigende doelstellingen.

• Piet van der Steen: Nieuwe werken voor trompet en orgel
Geruime tijd spelen de trompettist Peter van Dinther en de organist Piet van der Steen samen. Daarbij blijkt dat in de uitgeverscatalogi wel oorspronkelijke werken voor trompet en orgel te vinden zijn, maar dat hun aantal in geen verhouding staat tot wat er is geschreven voor andere kleine ensemble-vormen. Daarom proberen Van Dinther en Van der Steen componisten te bewegen nieuw werk te schrijven. In dit artikel worden diverse van deze nieuwe composities gepresenteerd: Signes van Kees Weggelaar, Fair Play van Joep Straesser, A Festive Fantasy van Rob Goorhuis, Sound the Trumpet van Daan Manneke, en Psalmtonen van Andries van Rossem.

• Henk de Vries: International Symposium 'Electrifying Baroque' – Het barokorgel-project van het Orgelpark te Amsterdam
Het Orgelpark is een van de weinige plaatsen in Nederland waar initiatieven worden ondernomen om in alle stijlen qua orgelbouw en orgelmuziek te voorzien. Een geconstateerd hiaat bleek de aanwezigheid van een typisch barokorgel te zijn. Hier wil het Orgelpark verandering in aanbrengen. Daarom werd er in juni jongstleden een internationaal symposium om het concept van een nieuw te bouwen barokorgel te bespreken.

• Victor Timmer & Ton van Eck: Charles-Marie Philbert en het orgel: de vroege jaren
Charles-Marie Philbert bracht nagenoeg zijn hele werkzame leven door op diverse Franse consulaire posten in Nederland, laatstelijk als consul-generaal. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met orgelbouw en alles wat daarmee samen hing. Het artikel gaat na hoe hij aan zijn kennis en vaardigheden op dit terrein kan zijn gekomen in de voorafgaande jaren. De basis daarvoor werd waarschijnlijk gelegd tijdens zijn schooltijd. Hij bracht vele jaren door in het destijds befaamde Jezuīeten-internaat Saint Michel te Fribourg (CH).

• Auke H. Vlagsma: De orgelgeschiedenis van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel (II-slot)
Auke H. Vlagsma vertelt in een tweedelig artikel de orgelgeschiedenis van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel. Daarbij besteedt hij aandacht aan de orgels die in deze kerk staan of gestaan hebben, én aan hun bespelers.
In het tweede deel worden de restauraties van 1946-1950 en 1982-1986 van het Wolfferts-orgel uitvoerig besproken. Laatstgenoemde restauratie werd uitgevoerd door orgelmaker Sebastiaan Blank, die werd geadviseerd door Klaas Bolt namens de kerkvoogdij. Het werk stond onder toezicht van Onno Wiersma van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Jan-Piet Knijff bespreekt de banden 1 en 2 van de nieuwe uitgave van Bachs orgelwerken die bij Breitkopf verschijnt.

• In de rubriek Orgelbouwnieuws een bericht over de restauratie door Verschueren Orgelbouw van het orgel in de St.-Jozefkerk te Maldegem Donk (B).

Info en bestellen

Alle berichten »

Gepost op 10 december 2014