Menu

Open brief van orgelmaker aan opdrachtgevend bestuur en orgeladviseur Van Bever-orgel dominicanenkerk Brussel

Mijne Heren,

Als ik met dit schrijven mijn waardering wens te uiten voor het grootste Van Beverorgel in België, dat bovendien tot een der best bewaarde romantische orgels uit de school van Cavaillé-Coll behoort, dan is dat in de eerste plaats uit respect voor dit al even merkwaardige als uitzonderlijke kunstwerk. Het behoort inderdaad tot het culturele erfgoed dat heden ten dage wordt geroemd omdat het zich bovendien nog steeds in zijn oorspronkelijke staat bevindt,  als  uiting van een welbepaalde periode in de muziekhistorie. Hoewel dit instrument reeds meer dan een eeuw oud is, heeft het qua soliditeit nog niets heeft moeten inboeten, wat op zich al iets uitzonderlijk is. Een lastenboek moge dan wel als een directief worden voorgelegd: het oorspronkelijke concept van de maker van het kunstwerk dient uiteraard blijvend te primeren. Overigens verdient elk bouwwerk als een kunstuiting objectief te worden benaderd. Men weet dat aan subjectieve benaderingen helaas al heel wat kunstwerken hun waarde en betekenis hebben verloren.

De bedoeling van uw formulering, dat 'het normaal is dat bouwwerken aangepast worden aan hedendaagse standaarden' is dan ook een vrij vaag begrip en niet toepasbaar op kunstwerken, maar wel op toestellen van algemeen nut.

De bespreekbaarheid van een orgeltype als dat in de dominicanenkerk te Brussel wordt door vrijwel alle organisten gespecialiseerd in de uitvoering van de romantische orgelmuziek als typisch erkend en gewaardeerd.

Inderdaad beheersten orgelbouwers als Cavaillé-Coll en zijn leerling Van Bever hun vak met het grootste meesterschap. Daar kijkt heel de muziekwereld met de grootste waardering naar op; de kunstwereld beseft dat elk getransformeerde kunstwerk lijdt aan een cultureel en artistiek waardeverlies.

De bedoeling van mijn opmerking i.v.m. het 'bijwerken' van het mechaniek' gaat dan ook volledig uit van deze zorg. Daarom moge ik het opdrachtgevend bestuur verzoeken te willen afzien van de geplande tractuurtransformatie die momenteel wel de wens kan zijn van enkelen, maar in de muzikale wereld diep betreurd zal worden omdat een uitzonderlijke artistiek tijdsdocument zonder dwingende reden een transformatie moet ondergaan.

Hopende dat we op basis van deze overwegingen samen een bevredigende overeenkomst zullen bereiken, groet ik U in afwachting,

met de meeste hoogachting,

Ghislain Potvlieghe
orgelmaker

Alle berichten »

Gepost op 14 augustus 2014