Menu

Restauratiepremie Bremser-orgel van Schoonbroek

Vlaanderen keurt restauratiepremie van 288.000 euro goed voor Bremserorgel van Schoonbroek

De kogel is door de kerk: op 17 februari 2016 werd een premie van 287.768,59 euro toegekend voor de restauratie van het 17de eeuwse Bremserorgel in de Sint-Laurentiuskerk van Schoonbroek (Antwerpen) op de grens met Ekeren.

Het orgel is afkomstig uit de voormalige Sint-Laurentiuskerk van Wilmarsdonk. De kerk werd samen met het dorp gesloopt. Er rest enkel de beschermde kerktoren en het gedemonteerde orgel. De resten van het orgel zijn momenteel opgeslagen in de Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen-Schoonbroek, erfopvolger van de verdwenen kerk. De toelage vanuit Vlaanderen dekt 80% van de geschatte restauratiekosten. De kerkfabriek en de Stad Antwerpen dragen ieder 10% bij.

Het restauratieproject loopt al ruim 10 jaar en werd in 2005 door de kerkfabriek ingediend bij de Vlaamse overheid. Orgeldeskundige J. Braekmans begeleidt het hele dossier. Het Bremser Ogelcomité zorgde de voorbije jaren dat de 10% die de kerkfabriek zal moeten bijleggen, bijeengespaard werd. Hiervoor werd o.a. een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting aangegaan, concerten en etentjes georganiseerd, bier en pralines te koop aangeboden, kon men peter worden van orgelpijpen,… Het District Antwerpen ondersteunde zowat ieder jaar de organisatie van een concert.

Het Bremser Orgelcomité heeft ook een website waar alles over het restauratieproject kan teruggevonden worden www.bremserlaurentius.wordpress.com

Alle berichten »

Gepost op 17 februari 2016