Menu

Restauratiewerken aan het Schyven-orgel in de kathedraal te Antwerpen

Medio augustus 2014 zijn de restauratiewerken aan het Schyven-orgel van de Antwerpse kathedraal van start gegaan. Vooreerst werd een aanvang genomen met een reeks intensieve geluidsmetingen in het orgel (zowel na verwijdering van enkele frontpijpen als na verwijdering van het dak van het recief), op het hoogzaal en op verschillende locaties in de kathedraal.

Het geluidsonderzoek leverde volgende resultaten op:
- het orgelfront zal 100 tot 120 cm naar voor worden geplaatst (in het oorspronkelijk bestek werd 75 cm vooropgesteld);
- het reciet zal hoger worden geplaatst met zweldeuren vooraan waardoor de klank over het positief heen in de kerk zal gestuurd worden;
- pijpwerk van het front zal herschikt worden, zodat deze de uitstraling van de klank niet meer zullen belemmeren;
- verwijdering van telkens één (niet-sprekende) pijp uit de tussenvelden van het front en nieuwe gelijkmatige herindeling;
- het verdiepen van de zwelkast met 30 cm zodat er meer ruimte vrij komt voor het plaatsen van het grotere pijpwerk waardoor het kleiner pijpwerk tevens meer ruimte krijgt om uit te klinken;
- meer sprekende pijpen in het front waardoor meer ruimte vrij komt binnenin voor beter uitklinken van het pijpwerk;
- het plaatsen van een reflecterende houten wand achter het bombardewerk;
- het aanbrengen van bredere zwelluiken;
- het behandelen van de houten zwelwerkkasten met een reflecterende lak.

Op de facebookpagina www.facebook.com/schyvenorgel?fref=ts zijn de werkzaamheden te volgen.

Alle berichten »

Gepost op 10 december 2014