Menu

Noordwijk (NL) - 21.11.2015 - Herdenking orgelmaker Maarschalkerweerd

Op zaterdagmiddag 21 november wordt het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 afgesloten in de fraaie RK St. Jeroenskerk te Noordwijk (NL). Er bevinden zich daar twee Maarschalkerweerd-orgels, die recent geplaatst en gerestaureerd zijn door Adema’s Kerkorgelbouw. Deze beide orgels zijn bij uitstek geschikt voor de uitvoering van romantische orgelmuziek

. Orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd, die meer dan 200 orgels gebouwd heeft in Nederland, was toonaangevend in het bouwen van orgels voor deze stijlperiode.

Daarom staat de romantische orgelmuziek centraal in deze middag, die de organisten Anton Doornhein, Paul Houdijk en Eric Koevoets vorm geven. Zij leiden een Masterclass voor amateurorganisten, die ook toegankelijk is voor toehoorders. Paul Houdijk geeft een lezing, waarin hij de plaats van de orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd in de romantiek toelicht. De drie organisten sluitende middag gezamenlijk af met een concert op beide orgels. Zij spelen romantische werken van o.m. Widor, Schumann, Lefébure Wely en Boëllmann. Het herdenkingsjaar wordt beëindigd met een feestelijke borrel.

Het complete programma treft u hieronder aan.

Kandidaten, die willen deelnemen aan de Masterclass, dienen zich uiterlijk 7 november aan te melden. Onderaan treft u hiervoor aanvullende informatie over de wijze van aanmelding.

De Masterclass is voor een beperkt aantal toehoorders direct rondom het orgel bij te wonen. Wanneer zij verzekerd willen zijn van een plaats, dienen zij zich uiterlijk 20 november aan te melden via maarschalkerwaard2015@gmail.com

Programma van de middag

13.00 - 15.00 u. Masterclasses, maximaal 6 deelnemers, maximaal 20 minuten per deelnemer, voor beginnende en gevorderde amateurorganisten.

15.15 uur Lezing door Paul Houdijk over de plaats van de orgelmaker Maarschalkerweerd in de romantiek

16.00 uur Concert 'Orgelmuziek uit de romantiek' door Anton Doornhein, Paul Houdijk en Eric Koevoets

17.05 uur Feestelijke slotborrel

Gedurende de hele middag zijn er drankjes en hapjes te koop in de naastgelegen zaal.

Daar zijn ook leestafels met informatie over orgelmakerij Maarschalkerweerd, Kerkorgelmakerij Adema, Orgelvriend, Orgelnieuws en een CD-tafel met CD's van Anton Doornhein, Paul Houdijk en Eric Koevoets.

Aanmelding voor Masterclass

Amateurorganisten, die willen deelnemen aan de Masterclass, wordt gevraagd een romantisch werk van maximaal 8 minuten voor te bereiden. De naam van dit stuk, hun persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, woonplaats en e-mailadres) de genoten orgelopleiding, de naam van de huidige en mogelijk eerdere docent(en) dienen uiterlijk7 november ingezonden te worden via maarschalkerweerd2015@gmail.com. Zij krijgen uiterlijk 7 november bericht over toelating tot de Masterclass.

Alle Meldungen

am 26 oktober 2015