Menu

Orgelmuziek van Abraham van den Kerckhoven e.a. — digitaal beschikbaar

Voortaan is een groot gedeelte van de orgelmuziek dat in het handschrift Hs.II 3326 van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel terug te vinden is, in pdf ter beschikking in onze 'digitale bibliotheek' onder 'COCQUIEL ms, vol 1, ns 001 - 156' en 'COCQUIEL ms, vol 2, ns. 157 - 341'. De inhoud kan men bestempelen als een bloemlezing van orgelmuziek in functie van de katholieke eredienst en ten behoeve van een kerkorganist uit het Brabantse, gezien de opname van Brusselse, Leuvense en Mechelse componisten. Enkele van deze meesters konden pas na 1700 enige bekendheid als componist genieten zodat het handschrift wellicht pas tijdens de eerste helft van de18de eeuw ontstond. De namen van de componisten werden voluit of in verkorting geschreven. A. Kerchoven komt als eerste auteur  het veelvuldigst voor, nl. 25 maal. C. Vaes is met 7 nummers vertegenwoordigd en verder zijn er nog enkele werkjes van Pollietti, A. Kolfs, Papen en L.F. Het allerlaatste ingeschreven stuk, Fuga d'un italien, werd reeds door Paul Bergmans geïdentificeerd als een onnauwkeurige en onvolledige copie van de Canzone in F van Frescobaldi. Een aantal werken werden nog niet eerder gepubliceerd.
De transcriptie werd gemaakt door Patrick Roose, die we bij deze hartelijk danken voor geboden mogelijkheid tot digitale ontsluiting.

Alle Meldungen

am 13 maart 2014