Menu

2017.03 |

description

40e jaargang
themanummer: Belgische Orgelkunst in de 19de eeuw

> Luk Bastiaens: in memoriam Agnes Dumon (1937-2017)

> Piet Stryckers: Rondom François Van den Broeck (1798-1869)

> Annelies Focquaert: Joseph Merklin (1819-1905) in Vlaanderen en Brussel

> Roland Servais: Van artisanale naar industriële ambitie: de reis van Théophile Delmotte naar Parijs (1855)

> Hans Fidom: Regels om te breken: op zoek naar het klankconcept van het 'moderne orgel'.

Nieuwe uitgaven 

Orgelconcertenkalender

Overzicht inhoud internationale orgeltijdschriften

Order now