Menu

Bel (Geel) . inspeling restauratie/reconstructie Bremser-orgel en Vermeersch-orgel

De reconstructie/restauratie van het Blasius Bremser-orgel uit de 17e eeuw dat zich in de Sint-Lambertuskerk te Bel (bij Geel) bevindt, telt 19  registers, verdeeld over twee klavieren met kort octaaf. Het pijpwerk van orgelmaker Henri Vermeersch dat zich in het verbouwde instrument van Bremser bevond, is ondergebracht in een nieuw éénklavierinstrument met aangehangen pedaal en staat opgesteld in het zuidtransept.  Beide instrumenten zullen officieel worden ingespeeld op zondag 26 mei om 15.00u. door Luk Bastiaens.  Op het programma staat orgelwerk van Sweelinck, De Cabezon, Anonymus, Bruna, Scronx, Vanden Kerckhoven en J.S. Bach. De restauratie/reconstructie is uitgevoerd door de Manufacture d'orgues Thomas (Francorchamps) naar ontwerp van Jef Braekmans.

 

Zowel de rijk geïllustreerde brochure (De restauratie/reconstructie van het Bremser- en het Vermeersch-orgel, Sint-Lambertuskerk te Geel-Bel) als de cd-opname (Het Bremser- en het Vermeersch-orgel van de Sint-Lambertuskerk in Geel-Bel – Luk Bastiaens – AMP 11315) kunnen besteld worden via Paul de Beuckeleer, secretaris kerkbestuur Sint-Lambertus Geel-Bel (paul.de.beuckeleer@gmail.com) of via het volgende adres: Kerkbestuur Sint-Lambertus Geel-Bel – Bel 129, 2440 Geel.

 

All posts »

Posted on 17 mei 2013