Menu

herdrukken van het orgelwerk van Hendrik Andriessen & Albert De Klerk

Bij Herman Zengerink/Ascolta in Houten (NL) zijn herdrukken verschenen van een groot aantal orgelwerken van Hendrik Andriessen. Deze edities kwamen tot stand in samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem.

Hendrik Andriessen
1. Deuxième Choral 1916/1965 – derde druk
2. Intermezzi II 1939-1943 – achtste druk
3. Aria (1944) – tweede druk
4. Thema met variaties (1949) – twaalfde druk
5. Quattro Studi (1953) – vierde druk
6. Toccata (1917) – tiende druk
7. Sonata da Chiesa (1927) – veertiende druk
8. Passacaglia (1929) – zesde druk

Na nauwkeurige bestudering van verschillende autografen en afschriften zijn door Lourens Stuifbergen in de nummers 1 en 2 van deze lijst enkele essentiële wijzigingen aangebracht; in een verantwoording bij het Deuxième Choral wordt bovendien een aantal noodzakelijke details uit de originele versie van 1916 vermeld. In de nummers 3 t/m 5 hebben de wijzigingen slechts betrekking op kleine onvolkomenheden. De nummers 6 t/m 8 bevatten geen ongerechtigheden en zijn ongewijzigd herdrukt.

Eveneens verscheen bij Herman Zengerink/Ascolta een derde druk van de Octo Fantasiae super themata gregoriana (1953) voor orgel manualiter van Albert de Klerk. In deze geheel nieuwe editie werden enkele correcties aangebracht.

All posts »

Posted on 28 maart 2016