Menu

15.06 | Presentatie orgelcahier: Het Grimbergs orgellandschap

In vergelijking met Nederland missen veel historische orgels in Vlaanderen de zorg die ze verdienen. Dat is bijvoorbeeld het geval met het nochtans bijzonder waardevolle orgel in de Sint-Catharinakerk te Diegem, dat in zijn opbouw en geschiedenis deel uitmaakt van het overzicht in Het Grimbergse orgellandschap, een publicatie van eind december 2013. Centraal daarin staan de ruim bekende orgels in de abdijkerk van de Norbertijnen in Grimbergen: het grote doksaalorgel van Ghislain Potvlieghe – tevens auteur van het orgelcahier – en het keurige koororgel van Joris Potvlieghe.

Het cahier Het Grimbergse orgellandschap is een uitgave van erfgoedvereniging Eigen Schoon Grimbergen vzw. Het kreeg de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Ghislain Potvlieghe behandelt in het cahier een dertigtal orgels uit de omgeving van Grimbergen. De vaak waardevolle instrumenten worden nauwgezet beschreven en in hun historische context voorgesteld. Daaruit blijkt dat het behandelde orgellandschap een vrij goed samenhangende stilistische eenheid vormt, teruggaand op een traditie die een aanvang neemt met Thomas Forceville en – na diens dood – met zijn leerling Jean-Baptiste Goynaut. In zijn geheel maakt het cahier een boeiende tocht langs aantrekkelijke gebedshuizen en door een tijdspanne die gaat van de late barok en het vroege rococo via de vernieuwingen tijdens de romantiek tot en met de renovatie- en restauratieperiode die we nu beleven.

Op 15 juni a.s. heeft in de Salvatorkerk van Borcht (Grimbergen) een officiële presentatie van het cahier plaats. Bij die gelegenheid is er een bespeling van het Cappuynsorgel door Kamiel D’Hooghe en kan het cahier ook aangeschaft worden. Aanmelding is noodzakelijk (e-mail: thielemans.d@skynet.be of op onderstaand adres).

Prijs van het cahier: €18 indien afgehaald (Seringenlaan 1, 1851 Humbeek, tel. 02-251.36.75) – via de post: €21,50. Betaling op rekening nr. BE02 7340 2642 5940, BIC KREDBEBB volstaat als bestelling.

Alle berichten »

Gepost op 03 mei 2014