Menu

Nieuwe uitgaven van klaviermuziek uit de Nederlanden

ECHO (European Cities of Historical Organs) zal in de komende jaren een reeks publiceren met klaviermuziek onder de naam ECHOM (ECHO Collection of Historical Organ Music). De verschillende steden die lid zijn van ECHO nemen deel aan dit project. Tussen 2018 en 2022 verschijnen tien delen met ongepubliceerde of niet meer verkrijgbare drukken. Elke uitgave bevat telkens gedetailleerde informatie en een uitvoerig kritisch commentaar. De algemene leiding van dit project is in handen van Jean Ferrard. 

ECHOM 1 bevat het befaamde manuscript Ms II 3326 uit de Koninklijke Bibliotheek van Brussel met werken van Abraham Van den Kerckhoven en andere componisten in een uitgave van Jean Ferrard. De publicatie omvat twee delen (XXII + 401 pagina's). Bij voorintekening tot 15 januari 2018 kost deze uitgave 120 €; na 15 januari 2018: 149 €.

ECHOM 2  brengt het Camphuysen Manuscript uit de Bibliotheek van de Universiteit Utrecht onder de redactie van Pieter van Dijk en Frank van Wijk (VIII+97 pagina's). Bij voorintekening tot 15 januari 2018 kost deze uitgave 50 €; na 15 januari 2018: 61,95 €.

Op zaterdag 3 februari 2018 om 20u00 wordt in de protestantse kapel aan het Museumplein te Brussel een concert georganiseerd waar o.m. muziek uit beide nieuwe uitgaven ten gehore zal worden gebracht door de negen artistieke leiders van ECHO.

U kan één of beide delen bestellen door een mail te zenden naar jfbach@me.com met vermelding van voor- en achternaam, postadres en telefoonnummer en het verschuldigde bedrag over te schrijven op IBAN BE98 0000 2115 5393 van Sic vzw, Troonstraat 200 te 1050 Brussel.

Je kan ook online bestellen via www.lemagazinedel.org

Alle Meldungen

am 29 november 2017