Menu

In memoriam Marc Van Driessen (1963 - 2015)

Nu de dag mij moe heeft gemaakt
wens ik smachtend
de vriendelijke sterrennacht
als een vermoeid kind te ontvangen.

Mijn handen, ik laat ze niets meer doen
mijn hoofd, vergeet al het denken.
Al mijn zintuigen willen nu
zich sluimerend verminderen.

En onbewaakt wil mijn ziel
in vrije vlucht gaan zweven
om in de toverkring der nacht
diep en duizendvoudig te leven.

[Hermann Hesse 'Beim Schlafengehen']


Erg bedroefd en met grote verslagenheid melden we dat in de ochtend van Goede Vrijdag onze fijne collega en goede vriend Marc Van Driessen na een slepende ziekte is overleden. Marc is amper 52 jaar geworden. Hij was ruim 10 jaar ondervoorzitter van Orgekunst vzw en eindredacteur van het tijdschrift. Voordien maakte hij reeds deel uit van de redactie. Samen met de raad van bestuur en de redactie heeft hij het tijdschrift een nieuw elan gegeven.

Marc studeerde Germaanse filologie en muziekwetenschappen aan de KU Leuven. Hij combineerde dit met een orgelopleiding aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans bij Edward De Geest te Gent. Daarna zette hij zijn orgelstudies verder aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen bij Stanislas Deriemaeker. Zomercursussen volgde hij bij Bernard Winsemius, Guy Bovet en Louis Robilliard. Aan de Hochschule der Künste Berlin behaalde hij bovendien nog het Konzertdiplom bij Leo van Doeselaar.

Marc was actief als orgelleraar aan de academies van Ekeren, Antwerpen en Berchem. Hij was ruim 20 jaar als organist verbonden aan de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat. In juni 2014 ging een nieuwe droom in vervulling als organist van het Merklin-Schutze-orgel in de Sint-Joriskerk te Antwerpen: een uitdaging waar hij zo naar uitkeek.

Geregeld was hij te horen op concerten, dit zowel solistisch als met diverse solisten (o.m. Rachel Fabry, Ilse Barbaix, Els en An Van Laethem, Veronica Joris, Jef Van Boven) als koren en orkesten.

Marc realiseerde op het Vermeersch-orgel van de Sint-Antoniuskerk te Brasschaat een CD 'muzikaal Europa' m.m.v. zangeres Rachel Fabry. Voor Orgelkunst realiseerde hij in 2006 een opname op het orgel van de Sint-Joriskerk te Antwerpen.

Onze gedachten gaan naar uit zijn familie die hem met veel liefde en geborgenheid hebben omringd. Wij wensen hen veel sterkte toe in dit onmetelijke verdriet.

Orgelkunst is Marc bijzonder dankbaar voor het inspirerend voorbeeld dat hij is geweest. Plichtsgetrouw zoals hij immer was, heeft hij vorige zondag nog de eredienst opgeluisterd in zijn Sint-Joriskerk.

In deze moeilijke momenten troosten we ons met de gedachte dat hij vredig is heengegaan.

'Ruht wohl, Marc'.
Je was een erg loyale en goede vriend.


De uitvaartdienst voor Marc vindt plaats op donderdag 9 april om 10u30 in de Sint-Joriskerk, Mechelseplein 24, te Antwerpen.All posts »

Posted on 03 april 2015