Menu

2017.01 | Vlaamse orgelkunst tot omstreeks 1700

De 40e jaargang van Orgelkunst is integraal gewijd aan de Vlaamse orgelkunst doorheen de geschiedenis.

Het extra dikke maartnummer (76 blz. i.p.v. 48) opent met een reeks artikelen die aspecten van de Vlaamse orgelkunst tot omstreeks 1700 belichten.
In een eerste bijdrage geeft auteur Wilfried Praet ons een inkijk in de rijke iconografie van het portatief in de Nederlanden van de 13de tot de 16de eeuw. Het artikel is verlucht met vele prachtige illustraties.
Het Lams Gods (1432) van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck in de Sint-Baafskathedraal te Gent is o.m. een unieke bron van informatie over het orgelpositief uit de gotische periode. Andrzej Perz (PL) brengt een stand van zaken van wat we nu weten over dit 'Van Eyck'-orgel.
Dat Vlaanderen een impact heeft gehad op de ontwikkeling van de orgelbouw in Frankrijk en Spanje staat buiten kijf. Andrés Cea Galan (ES) belicht twee eeuwen Vlaamse orgelbouw in Spanje (1527-1714).
In een volgend artikel richt Jean Regnery (FR) de schijnwerper op een kabinetorgel uit het museum van Evreux, 'fecit Langhedul'. Jan Langhedul, afkomstig uit de streek van Ieper, vestigde zich met zijn zoon Matthijs in 1585 in Parijs. Matthijs kwam terecht aan het hof van Filip II waar hij o.m. het orgel van Saint-Gervais bouwde dat later door verschillende leden van de Couperin-familie zou worden bespeeld.
Johan Zoutendijk (NL) heeft zich in zijn bijdrage gefocust op accessiora zoals die op Zuid-Nederlandse orgels tot omstreeks 1700 werden gedisponeerd: de Nachtegaal, de Koekoek, de Moesel en Lier, de Sterre, de Trommel, de Tremblant en het Ventiel.
De reeks bijdragen van eerste nummer wordt besloten met bronnen en uitgaven van Orgelkunst / orgelcultuur in de Zuidelijke Nederlanden tot 1700 door Jean Ferrard.
Verder volgen nog twee besprekingen van nieuwe Vlaamse orgeluitgaven, orgelactualia, concerten en een overzicht van internationale orgeltijdschriften.


Tous les messages »

Posté le 28 februari 2017