Menu

In memoriam Agnes Dumon (1937-2017)

Bedroefd, maar dankbaar om alles wat zij voor Orgelkunst heeft betekend en gerealiseerd, melden wij u het overlijden van Agnes Dumon, echtgenote van onze erevoorzitter Kamiel D'Hooghe. Zij overleed op 8 juni jl., op 79-jarige leeftijd, na een langdurige en moedig gedragen ziekte.

Agnes was sedert de oprichting van Orgelkunst in 1978 nauw betrokken bij de dagelijkse werking en nam vrijwel de hele administratie en het financieel beheer van zowel de v.z.w. als het tijdschrift op zich. Als redactiesecretaris heeft zij eveneens vele jaren de opmaak van het tijdschrift ter harte genomen.

Gedurende 26 jaar vormde zij samen met haar echtgenoot Kamiel D'Hooghe - toenmalig voorzitter en hoofdredacteur - een sterke tandem in de raad van bestuur en de redactie.

Orgelkunst is dan ook erg dankbaar voor het vele werk dat Agnes gedurende zovele jaren voor het Vlaamse orgelleven heeft verricht.

We bieden de familie en dierbaren onze oprechte deelneming aan en hopen voor hen een steun te zijn.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 17 juni a.s. om 9.30u in de abdijkerk van Grimbergen.

Tous les messages »

Posté le 09 juni 2017