Menu

Orgelkunst ontvangt werkingssubsidie voor 2013-2016

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvlieghe besliste op 21 november jl. dat Orgelkunst vzw voor de uitgave van de periodieke cultureel-erfgoedpublicatie Orgelkunst een jaarlijkse werkingssubsidie van 20.000  euro zal ontvangen voor de periode 2013-2016.

De subsidiëring van periodieke cultureel-erfgoedpublicaties is een flankerende maatregel voor het cultureel-erfgoedbeleid. Het is een instrument om de reflectie over het cultureel erfgoed te stimuleren evenals de verspreiding van kennis over het cultureel erfgoed. Ook de subsidiëring van boeken, video’s, websites, cd’s, dvd’s en andere media kan hier toe bijdragen.

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties verstrekken voor de lezers de nodige informatie om actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en voor het cultureel-erfgoedveld relevante maatschappelijk evoluties. Naast het aanmoedigen en het wekken van interesse van de uitgevers moet een subsidie ook een ruimere verspreiding mogelijk maken door onder andere het drukken van de kostprijs en het investeren in een bredere communicatie en verspreiding.

Tous les messages »

Posté le 22 november 2012