Menu

Een nationaal digitaal documentatiecentrum over orgels

Programma's van orgelinspelingen zijn een belangrijke documentatiebron over orgels, orgelbouwers, organisten en hun repertoire.

Het recente overlijden van Jean-Pierre Felix (1943-2014), die eerder al een artikel over dit onderwerp had gepubliceerd ("Une quarantaine de programmes d'inaugurations d'orgues des années 1950 aux Archives de l'Etat à Namur" in L'Organiste nr. 153, 2007/1, pp. 8-11), toonde het belang aan om alle onderzoekers toegang te verlenen tot soortgelijke, ruim verspreide documenten. Patrick Roose en Jean-Pierre Felix hadden reeds een lijst opgesteld met niet minder dan 400 programma's (tenminste als men zich tot België beperkt), waarvan er nu 150 – in afwachting van inventarisatie – in de "Nalatenschap Felix" bewaard worden op het departement muziek van de Koninklijke Bibliotheek van België.

Door het online plaatsen van gescande documenten en de toevoeging van een zoekmachine, zullen verzamelaars en eigenaars dergelijke documenten kunnen verspreiden, zonder afstand te doen van hun eigendom. Anderzijds zullen ze ook voor onderzoekers en nieuwsgierigen gemakkelijk ontsloten kunnen worden via www.dtbob.org.

Op deze site zal men integraal gescande documenten kunnen raadplegen en selecteren door via een zoekmachine de locatie, het gebouw, de orgelbouwer, de organist en/of het tijdstip van een evenement in te geven. Elk elektronisch document wordt van de nodige velden voorzien waarin men het document, de foto en de dispositie van het orgel, het concertprogramma en de naam van de eigenaar terugvindt.

Bij het ontwerp van dit digitaal documentatiecentrum over orgels werd vlug duidelijk dat de orgelgeschiedenis van ons land verder gaat dan de administratieve, politieke en taalkundige grenzen. Het zou daarom niet aangewezen zijn om deze databank af te bakenen tot slechts één Gemeenschap van België. Het is daarom dat de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd is door Orgelkunst vzw, de Fédération Wallonie-Bruxelles door l'Union Wallonne des Organistes en de Duitstalige Gemeenschap door Musica Viva Eupen. Deze drie verenigingen nemen actief deel aan de uitwerking van de DtBOB. De website zal viertalig beschikbaar zijn: in de drie landstalen en in het Engels.

Hierbij een oproep aan iedereen die inspelingsprogramma's bezit: zend een scan van het volledige programma (resolutie: 150 dpi, in kleur, minimum 750 pixels breedte) naar info@dtbob.org zodat uw bijdrage aan deze unieke verzameling van documenten zo spoedig mogelijk online ter beschikking is.

All posts »

Posted on 04 juni 2015