CD 18 | Integrale orgelwerk van André Laporte
CD

CD 18 | Integrale orgelwerk van André Laporte

€ 15
(prijs België)
€ 22
(prijs Europa)
€ 30
(prijs buiten Europa)


Ignace Michiels, orgel m.m.v. Manu Mellaerts, trompetsoli *

01 Fuga in de Phrygische toon
     Twee koraalvoorspelen op Oud-Nederlandse liederen (in modo antico)
02 Den dagh en wil niet verborghen sijn
03 Die Winter es verganghen
04 Passacaglia serena con quodlibet sul nome Kamiel D'Hooghe
05 Ostinato 
     Seven Visions from the Apocalypse of Saint John *
06 Introduction 
07 Vision 1 
08 Vision 2 
09 Vision 3  
10 Vision 4 
11 Vision 5 
12 Vision 6 
13 Vision 7
    Out of Darkness into Light. Zeven manieren voor orgel
14 Eerste manier 
15 Tweede manier 
16 Derde manier 
17 Vierde manier 
18 Vijfde manier 
19 Zesde manier 
20 Zevende manier 

Bijlage bij het decembernummer 2020 

Bestellen

Audiofragmenten

André Laporte | Die Winter es verganghen
André Laporte | Vision 1