Bibliography

This list constitutes a non-exhaustive contribution to a Belgian and Southern Dutch bibliography of organ builders, organ composers and organs.
Articles published in ‘De Schalmei’, ‘De Praestant’ and ‘Orgelkunst’ have not been included.
The index to these magazines can be found back in our ‘Library’
Do you have any suggestions, or did you notice an error? Please, let us know with this form. Thank you!

Anneessens Charles
Réclame et réalité dans la facture d'orgues

Sottegem, [1884]

Anneessens Jules
Werken uitgevoerd door Jules Anneessens. Menen 1905-1948.

s.l., s.d.

Anneessens K.
In Memoriam Meester-Orgelbouwer Paul Anneessens (Tildonk, 16 augustus 1917 - Roeselare, 28 november 1976)

in: Mededelingen van het Centraal Orgelarchief, 1977 nr. 2, p. 1-3.

Bastiaens Luk
Herr Lemmens, ein sehr talentvoller Tonkünstler...

in Adem. 2004, nr. 1, p. 10-12

Bastiaens Luk
Het Klaisorgel van het Lemmensinstituut gerenoveerd.

in Adem. 1999, 35 jg., nr. 2, p. 82-88

Bastiaens Luk
L'Orgue Aristide Cavaillé-Coll (1880) du Conservatoire royal de Bruxelles.

in La Tribune de L'Orgue. 2017, vol. 69 nr. 4, p. 28-36

Bastiaens Luk
Lemmens, een getalenteerd toonkunstenaar.

in Vox humana. 2006, jg. 17, nr. 4, p. 18-22

Bastiaens Luk
Orgelkunst en orgelkunde.

in Adem. 2003, nr. 1, p. 16-18

Beets Tom
Een schoone loffelycke orgele. Orgels in de Sint-Romboutskathedraal tot 1800.

in Kathedraal Verklankt, Leuven,2010, p. 23-29 [IvOK]

Bergmans P.
Van Peteghem

in: Biographie Nationale, XVII, Bruxelles 1903, kk/ 91-94.

Bielen Jos
Deze grote Loret: een fascinerende kleurendoos. 

[Averbode: Loret-orgel]
in Orgelpracht. 2004, jg. 1, nr. 1, p. 12-13

Bierens Leon
"Eene goede orgel wel zaemengesteld". Het Pierre Van Peteghem-orgel Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk Gent.

Gent, 1997 [Parochie O.-L.-V.-St.-Pieters]

Boonen Martin
De Maaseiker Orgelbouwer P.A. Van Dinter.

in De Maaseikenaar. 2001, XXXII, nr. 4, p. 181-191

Boonen Martin
Het orgel van de Sint-Jacobskerk. [Maaseik]

in De Maaseikenaar. 2009, XL, nr. 4, p. 34-36

Broeckaert J.
De familie Loret.

in Annalen van de Oudheidkundige Kring der Staet en des voormaligen Lands van Dendermonde. 2de reeks. 1898, VII, nr. 3, p. 181-197. (Overdruk: Dendermonde, 1899)

Bron Piet
[database over orgels: > 55000 referenties].

s.l., 1999

Brossard Pierre
Contract met Henry Pescheur, orgelmaker te Antwerpen, voor de bouw van een orgel in de kerk der Engelse Benedictijnen te Nancy, 1724, juli 8.

in: Bouwstenen III, blz. 222, Amsterdam, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1980.

Bruyninckx Bruno
De orgels van de stad Diest.

Tienen, 2001 [Tiense Orgelkring]

Bruyninckx Bruno
Het Historisch Orgel in de Sint-Hubertuskerk van Wakkerzeel.

Tienen, 2002 [Tiense Orgelkring]

Cammaert Gustave
Orgelisten in Sint-Rombouts te Mechelen.

in Handelingen van de Kon. Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 1952, dl. LVI, 138-153

Carlier Bernard & Benoit Lebeau & Maudoux Matthias
Les grandes orgues de la collégiale Sainte-Waudru. [Mons]

Mons, 2018

Centraal Orgelarchief

Herstelde en gerestaureerde orgels sinds 1972 

in: Mededelingen van het Centraal Orgelarchief, 1978, p. 40-56.

Charlier Claude
Un aspect de la facture d'orgue romantique en Belgique. Essai d'étude de la production de la maison Van Bever Frères de Laeken entre 1896 et 1916.

Bruxelles, 1976 [ULB]

Clément Felix
Lemmens.

in Les Musiciens célèbres depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1868, p. 656-659. Tweede en verbeterde uitgave 1873, p. 638-640; derde en verbeterde uitgaven, 1878, p. 649-652

Cools Jan
De Haachtse orgelmakers Goltfus en dekens en hun familie.

in Eigen Schoon en de Brabander, XXIII, nr. 3-4, 1940, p. 88-106; nr. 10-11, p. 367-382

Cools Jan & Wuilmus Bart
Orgels in Herentals.

Herentals, 2010 [Herentalse Geschiedkundige Kring]

Corten Walter
le "premier organiste du monde": virtuose théorique plus que pratique"? - quelques controverses auteur de J.N. Lemmens.

in Revue Belge de Musicologie. 2001, 55, p. 2019-222

Couvreur Bertrand & Felix Jean-Pierre & Servais Roland
L'orgue historique de Longueville.

s.l., 1999

Couwenbergh Hilaire Vital
L'orgue ancien et moderne. Traité historique, théorique et pratique de l'orgue et son jeu.

Lierre, [1887]

Cuvelier J.
Het orgel van Herkenrode.

in Het Oude Land van Loon. 1900, IV, p. 31

D'Hooghe Kamiel
Celebre organaro fiammingo Gugliemo: Hermans grondlegger van Pisioa als orgelstad.

in Kunsttijdschrift Vlaanderen. 2003, jg. 52, nr. 294, p. 24-28

De Beenhouwer Jozef & Teirlinck Frank
August De Boeck (1865-1937), componist.

Merchtem, 2011

De Block Jan & De Maeyer Paul [ed.]
Compendium pour le Colloque Cavaillé-Coll; Gand 5-6 octobre 2006

Gent, 2006 [Stad Gent]

De Block Jan & De Maeyer Paul [ed.]
Compendium voor het Cavailé-Coll Colloquium, Gent 5-6 oktober 2006.

Gent, 2006 [Stad Gent]

De Dijn C.G. [eindred.]
Kunst & Oudheden in Limburg. Deel 16 Het orgelbezit in de provincie Limburg.

Sint-Truiden, 1976

De Donder Jos [eindred.]
Het Louis De la Haye-orgel - 1723 - Sint-Pieterskerk Puurs.

Puurs, 1996

De Henau Joris
Aristide Cavaillé-Coll in de Sint-Niklaaskerk te Gent. De ontstaansgeschiedenis van een orgel.

Leuven, 2002 [KU Leuven]. Volume I: Tekst

De Henau Joris
Le grand-orgue Cavaillé-Coll (1856) de l'église Saint-Nicolas de Gand.

in La Flûte Harmonique, 2018, nr. 100

De Henau Joris
Storm in de Sint-Niklaaskerk te Gent anno 1856.

in Het Orgel, 2003, jg. 99, nr. 4, p. 5-15

De Jans Irma
Abraham Van den Kerckhoven, Levensbericht.

in Monumenta Musica Belgicae II. Berchem-Antwerpen, 1933, blz. V-X.

De Keyzer Berten
Gents Orgelcentrum 25 jaar. 1950-1975. Beschouwingen bij een zilveren jubileum.

Gent, 1975, [Gents Orgelcentrum]

De Maeyer René
August De Boeck. Biografische nota's. Catalogus van het werk en bespreking zijner Liturgische Composities.

Leuven, [1952]. [KU Leuven]

De Mayer René [ed.]
The Brussels museum of musical instruments - Bulletin / Mededelingen van het Centraal Orgelarchief 1985. Jubilee-book 1975-1985

Buren, 1985, vol. XV

De Vroede Maurits
De taak van de koster te Wakkerzeel (1688, 1745).

in Eigen Schoon & De Brabander. 1999, LXXXII, p.159-163

De Vroye Theodore Joseph & Van Elewyck Xavier
De La Musique Religieuse. Les Congres de Malines 1863 Et 1864 Et de Paris 1860 (1866).

Paris, Louvain, Bruxelles, 1866

Debois Jean Marie
De orgels in de Stad Mechelen. Hun geschiedenis en hun actuele structuur.

Mechelen, 2004 [eigen beheer]. 
Herwerkte uitgave, 2003 [sic]

Dedene Guido
Het Goltfußorgel van de St-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof te Leuven.

Leuven, 1987

Dedene Guido & Pels Gerard
Het koororgel van de St.-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof te Leuven.

Leuven, 1986

Dedene Guido & Van de Poel F.
Het gerestaureerde Robustelly-orgel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Herent.

Herent, 1997

Deschrevel A.
Een paar bestekken van de orgelmaker Frederic Ureel; 1820-1907

in: Mededelingen van het Centraal Orgelarchief, 1977 nr. 5, p. 3-14