Editorial Board

Luk Bastiaens, chief editor
Nicolas De Troyer
Stijn Hanssens
Joël Hooybergs
Edward Vanmarsenille
Bart Wuilmus, members


Board of Directors

Stijn Hanssens, president
Luk Bastiaens, vice-president
Rudy Jonckheere, treasurer
Joël Hooybergs, secretary 
dr. Johan Eeckeloo
Bart Wuilmus, members

Honorary President
Kamiel D'Hooghe († 2021)

Honorary Vice-President

Marc Van Driessen († 2015)