2017.01
Los nummer

2017.01

€ 12
(prijs België)
€ 20
(prijs Europa)
€ 22
(prijs buiten Europa)

themanummer: Vlaamse Orgelkunst tot omstreeks 1700

Wilfried Praet, Iconografie van het portatief in de Nederlanden van de 13de tot de 16de eeuw
Andrzej Perz, Mystiek Orgel. Het 'Lam Gods' als bron van kennis over de laatmiddeleeuwse orgelbouwkunst
Andrés Cea Galan, Twee eeuwen Vlaamse orgelbouw in Spanje (1527-1714)
Jean Regnery,  Het kabinetorgel van Langhedul in het museum van Evreux
Johan Zoutendijk, Accessoria op Zuid-Nederlandse orgels tot ca. 1700
Jean Ferrard, Orgelkunst/orgelcultuur in de Zuidelijke Nederlanden tot 1700. Bronnen en uitgaven

Bestellen