Redactieraad

Luk Bastiaens, hoofdredacteur
Nicolas De Troyer
Stijn Hanssens
Joël Hooybergs
Bart Wuilmus, leden


Raad van Bestuur

Stijn Hanssens, voorzitter
Pieter Vanhaecke, ondervoorzitter-secretaris
Rudy Jonckheere, zakelijke leiding
dr. Johan Eeckeloo, lid


Erevoorzitter
Kamiel D'Hooghe († 2021)

Ereondervoorzitter

Marc Van Driessen († 2015)

In memoriam Kamiel D'Hooghe (1929-2021)

Op 23 december 2021 overleed onze stichter-erevoorzitter en voormalig hoofdredacteur van Orgelkunst. Hij werd 92 jaar oud. Kamiel D'Hooghe is sedert de zestiger jaren van de vorige eeuw o.m. van grote betekenis geweest in de ontwikkeling van de Vlaamse orgelcultuur. Zo brak hij een lans voor de conservering en restauratie van het historisch Vlaamse orgelpatrimonium en stichtte hij in 1978, samen met geëngageerde gelijkgestemden, het tijdschrift Orgelkunst als een denktank over de orgelcultuur en het orgelbeleid in Vlaanderen. Ruim 27 jaar heeft hij de taak van hoofdredacteur en voorzitter van de vereniging ter harte genomen. Wij zijn hem dankbaar voor zoveel betrokkenheid. Een opdracht die hij vervulde naast zijn talrijke andere taken als organist, eerste directeur van het Koninklijk Conservatorium te Brussel, docent orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven en het conservatorium te Maastricht, en organist van de abdij te Grimbergen waar hij vele zondagsdiensten samen met het gregoriaans abdijkoor opluisterde.