Missie

De vereniging wil de orgelkunst in de ruimste zin van het woord bevorderen door:

 • de orgelcultuur op een hooggekwalificeerde wijze voor het voetlicht te plaatsen bij een zo groot mogelijke groep cultuurliefhebbers en bij professionelen uit de orgelwereld door de uitgave van een driemaandelijks tijdschrift, unieke cd-opnames van Vlaamse orgels en orgelmuziek, en de realisatie van een website;
 • het orgel als onderdeel van het Vlaamse en Europese cultureel erfgoed kenbaar te maken;
 • het orgel als cultuurdrager met zijn hoge intrinsieke waarde een blijvende inspirerende rol te laten vervullen in het huidige culturele leven door alle mogelijke initiatiefnemers te stimuleren, te ondersteunen en hen een forum aan te reiken;
 • het activeren van een hernieuwde belangstelling voor het orgel in en buiten de kerkelijke context;
 • het bekendmaken van zowel historische als hedendaagse orgelcomposities;
 • het stimuleren van de artistieke bedrijvigheid van zowel componisten en organisten;
 • het bevorderen van de improvisatiepraktijk;
 • het recenseren van nieuwe publicaties (dvd's, cd's, boeken, partituren);
 • het behandelen van musicologische en orgelbouwkundige items in verband met conservatie, restauratie, reconstructie en bouw van specifleke orgeltypes;
 • het onderhouden van mondiale contacten met redacties van orgeltijdschriften, organisten, orgeldeskundigen en -bouwers, organisaties en muziekuitgeverijen;
 • het positioneren van de Vlaamse orgelcultuur binnen de internationale stromingen;
 • het aftasten van de raakvlakken met verwante toetsinstrumenten: klavechord, klavecimbel, piano en harmonium;
 • verslag uit te brengen van de orgels die o.m. dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap zijn gerestaureerd en op die wijze het zelfbeeld van de Vlaamse orgelcultuur te versterken en uit te dragen;
 • het streven naar een veelheid van relevante opinies over alle deelaspecten van het orgel en dit met een open en kritische visie;
 • mee na te denken over de toekomst van de rijke Vlaamse orgelcultuur in het sterk gewijzigde maatschappelijke bestel.