Missie

Orgelkunst zet zich in om het orgelerfgoed en de orgelcultuur in al zijn diversiteit in Vlaanderen en daarbuiten te documenteren, te bestuderen en bekend te maken. We stellen zowel scherp op het verleden, het heden als de toekomst via onderzoek en kunstpraktijk. Hiervoor werken we samen met een netwerk van landelijke en internationale partners.

Visie

Orgelkunst houdt volgende waarden in haar werking in het vizier en gebruikt deze als toetssteen bij de evaluatie.

Kwaliteit en openheid
Documenteren en publiceren over het orgelerfgoed en de orgelcultuur samen met gerenommeerde experten. Openheid en waardering voor gedifferentieerde opinies en benadering staan voorop.

Samenwerking en dienstverlening
Ondersteunen, versterken en activeren van de Vlaamse orgelcultuur door samenwerking met en dienstverlening aan de bovenlokale en lokale beleidsmakers, orgelverenigingen en andere belanghebbenden. Kennisdeling en -uitwisseling met alle geïnteresseerden is belangrijk. Goede praktijkvoorbeelden en onderzoek krijgen een plaats waarbij jong en beloftevol talent in het bijzonder wordt aangemoedigd en ondersteund.

Internationale samenwerking resulteert in verschillende artikels.

Vernieuwend & toekomstgericht
Integreren van creatieve en inspirerende digitale mogelijkheden in de werking met het oog op het bereiken van een ruimer en jonger publiek.

Het orgel, naast zijn historisch gegroeide functie, ook als volwaardig concertinstrument benaderen binnen het gewijzigde maatschappelijk bestel.

Duurzaamheid
Realiseren van een blijvende ondersteuning bij het valoriseren en documenteren van het Vlaamse orgelerfgoed en de Vlaamse orgelcultuur, ook in een internationale context. Continueren van een netwerk van en met de Vlaamse orgelwereld en daarbuiten.
Verder onderzoek naar digitale mogelijkheden en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Digitaal beleid
De uitgave van:
- een uitgebreide digitale nieuwsbrief die zo ruim mogelijk wordt verspreid.
- een website www.orgelkunst.be
- een eigen cd-label

    Aanwezigheid op:
    . sociale media: Facebook, Instagram, X, YouTube.