Nieuwe uitgaven

Nieuwe uitgaven kunnen verzonden worden naar het redactiesecretariaat:
Orgelkunst vzw, Overhemstraat 28 A, BE-3320 Hoegaarden (België). 

Deze publicaties worden vermeld in het tijdschrift en zo mogelijk ook gerecenseerd