2017.04
Los nummer

2017.04

€ 15
(prijs België)
€ 22
(prijs Europa)
€ 25
(prijs buiten Europa)

Europese Orgelkunst in de 20ste en 21ste eeuw

Stijn Hanssens, Wat hebben we vandaag geleerd?
Peter Maus, Drie orgels van Jos Stevens In Antwerpen.
Luk Bastiaens, De orgelbouwkunst van de twintigste eeuw: een gesprek met Brussels orgelmaker Patrick Collon.
Luk Bastiaens, Hoogdag voor het orgel in Brussel: een nieuw orgel in Bozar.
Het Aristide Cavaillé-Coll-orgel (1856) van de Sint-Niklaaskerk te Gent: stand van zaken en vooruitzichten.
Peter Van de Velde, Het orgelconcerto van Robert Groslot.
Patrick Roose, De oorlog van 1914-1918: ook ons Vlaams erfgoed betaalde een zware tol (aflevering 4).
Toelichting bij cd 15 'Orgelimprovisaties'.

Bijlage bij het decembernummer: CD 15 - Orgelimprovisaties

Bestellen