2021.04
Los nummer

2021.04

€ 15
(prijs België)
€ 22
(prijs Europa)
€ 25
(prijs buiten Europa)

Johan Zoutendijk
Het Zuid-Nederlandse orgel in de 17de eeuw

Richard Vendome
Oxford, Christ Church Music Ms. 89

Gilbert Huybens
Hommage aan Jan Gerits

Bart Wuilmus
Het gerestaureerde Clerinx-orgel in Veulen

Toelichtingen bij de Orgelkunst-cd nr. 19: Clerinx-orgels in Eigenbilzen, Groot-Gelmen & Veulen

Stijn Hanssens
In memoriam Raymond Schroyens

Bouwstenen: orgelcontract Bazel, Sint-Petruskerk, Van Peteghem - 1774

Nieuwe uitgaven . Berichten . Overzicht inhoud internationale tijdschriften

Bestellen

* Johan Zoutendijk
Het Zuid-Nederlandse orgel in de 17de eeuw

Orgelmaker en musicoloog Johan Zoutendijk opent het decembernummer met een bijdrage over het Zuid-Nederlandse orgel in de 17de eeuw: instrumenten ten tijde van Peeter Corneet en Abraham van den Kerckhoven. Ondanks het feit dat een heel aantal artikelen en monografieën over een specifiek instrument of onderwerp uit die periode zijn verschenen, ontbreekt een totaaloverzicht met een algemene typering van het 17de-eeuwse orgel in Brabant en Vlaanderen. In die leemte wil deze bijdrage voorzien.


* Richard Vendome
Het Oxford Christ Church Music manuscript 89

Richard Vendome uit Oxford belicht het Oxford Christ Church Music manuscript 89: de omvangrijkste bron van klaviermuziek uit de Spaanse Nederlanden. Deze bundel omvat niet minder dan 348 bladzijden en is een enige bron met een liturgisch opzet uit die periode. Talrijke muziekvoorbeelden zijn bij het artikel gevoegd.


* Gilbert Huybens
Hommage aan Jan Gerits

Gilbert Huybens brengt een hommage aan de onvermoeibare Jan Gerits die o.m. vele nieuwe en interessante bouwstenen met betrekking tot de orgelgeschiedenis heeft aangebracht. Naast de neerslag van een aangenaam onderhoud ten huize 'Amphion' in Gruitrode wordt zijn omvangrijke bibliografie over diverse aspecten van de orgelbouwkunst in de Zuidelijke Nederlandse opgelijst.

* Bart Wuilmus
Het gerestaureerde Clerinx-orgel in de Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopnemingkerk te Veulen (Heers)

19de Orgelkunst-cd: Clerinx-orgels

Bart Wuilmus brengt verslag uit van zijn bevindingen over het gerestaureerde Clerinx-orgel in Veulen, als introductie bij de uitgave van de 19de Orgelkunst-cd die helemaal gewijd is de recent gerestaureerde Clerinx-orgels te Eigenbilzen, Groot-Gelmen en Veulen.
De organisten Bart Verheyen, Jeroen Follon en Ben Van Nespen vertolken een gevarieerd programma uit de 18de en 19de eeuw waarmee deze Limburgse instrumenten tot klinken worden gebracht. Een uitgebreide programmatoelichting en een voorstelling van de organisten zijn ingesloten.* Stijn Hanssens
In memoriam Raymond Schroyens

Stijn Hanssens brengt hulde aan componist en klavierspeler Raymond Schroyens (1933-2021) die op 13 juli jl. overleed.


* Bouwstenen
. Contract voor de bouw van een nieuw orgel in de parochiekerk Sint-Petrus in Bazel (Van Peteghem - 1776)

* Nieuwe uitgaven
Recensies
. [cd] Bach - Complete Organ Works | Pieter van Dijk
. [cd] Bach - Leipzig Chorales . Schüler Chorales . Canonic Variations | James Johnstone

* Berichten

* Inhoudsoverzicht internationale orgeltijdschriften