2014.04
Separate issue

2014.04

€ 20
(price Belgium)
€ 30
(price Europe)
€ 32
(price outside Europe)

Luk Bastiaens: Exit 2014 - Salve 2015
Ghislain Potvlieghe: Abraham Van den Kerckhoven: kanttekeningen bij de biografie
Patrick Roosse: De Groote Oorlog 1914-1918: Ook ons orgelerfgoed betaalde een zware tol
Jean Ferrard: In memoriam Jean-Pierre Felix
Toelichtingen bij het integraal orgelwerk van Chris Dubois op CD
Wim Winters & Stan Arnauts: het gerestaureerde Henri Vermeersch-orgel te Beringen
Luk Bastiaens: het nieuwe Thomas-orgel (2013) in de O.-L.-V. en Sint-Leodegardiskerk te Bornem
Stijn Hanssens: het Van Bever-orgel in de dominicanenkerk te Brussel
Jos Moors: een nieuw orgel voor de begijnhofkerk te Herentals

Order

Van de bekende 17de-eeuwse Brusselse componist en organist Abraham Van den Kerckhoven werd nog geen biografie geschreven. De eerste en erg schuchtere poging daartoe dateert van 1933, 232 jaar na zijn dood in 1702. Ghislain Potvlieghe gaat op zoek naar van den Kerckhovens leefwereld en doet enkele markante vaststellingen.

Op 14 augustus 1914 vielen Duitse legereenheden België binnen, zogezegd enkel 'op doortocht' naar Frankrijk. België bood militair weerstand wat grote irritatie opwekte bij de Duitse troepen die zich aan de bevolking vergrepen en tevens zware materiële schade aanrichtten. Hierbij werd zwaar geschut ingezet op kerktorens en andere mogelijke uitkijkposten: het hoeft geen betoog dat hierdoor een flink aantal kerken - en helaas ook hun orgels - in puin werden gelegd. Patrick Roose schetst in een eerste deel de schade aan het orgelerfgoed in de streek Halen - Aarschot - Leuven - Mechelen en Antwerpen.

Jean Ferrard herdenkt Jean-Pierre Felix (1943-2014) die in september jl. overleed. Wie zich van dichtbij of van veraf inlaat met om het even welk onderwerp over orgelbouw in België kan onmogelijk voorbijgaan aan de naam van Jean-Pierre Felix. Hij schreef niet minder dan 698 artikels.

In dit winternummer brengt Orgelkunst ook gerestaureerde en nieuwe orgels onder de aandacht: Beringen, Brussel (dominicanenkerk), Herentals en Bornem.

Bijlage bij dit nummer: CD 11 & 12: 2cd-box integraal orgelwerk van Chris Dubois
Voor de tiende maal brengt Orgelkunst bij het decembernummer een bonuscd uit. Ditmaal wordt het integraal orgeloeuvre van organist, pedagoog en componist Chris Dubois uitgebracht in een 2CD-box waaraan, naast de componist ook zijn leerlingen Peter Pieters en Luc Ponet hun medewerking verlenen alsook hun leerlingen Bart Naessens en Peter Jeurissen. Opnames gebeurden in de kathedraal van Mechelen, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Scherpenheuvel en de orgels van de Ryelandtzaal en het stedelijk conservatorium van Brugge. In het tijdschrift wordt toelichting gegeven bij het orgeloeuvre, de orgels en de uitvoerders.