2017.03
Separate issue

2017.03

€ 12
(price Belgium)
€ 20
(price Europe)
€ 22
(price outside Europe)

themanummer: Belgische Orgelkunst in de 19de eeuw

Luk Bastiaens, in memoriam Agnes Dumon (1937-2017)
Piet Stryckers, Rondom François Van den Broeck (1798-1869)
Annelies Focquaert, Joseph Merklin (1819-1905) in Vlaanderen en Brussel
Roland Servais, Van artisanale naar industriële ambitie: de reis van Théophile Delmotte naar Parijs (1855)
Hans Fidom, Regels om te breken: op zoek naar het klankconcept van het 'moderne orgel'.

Order