2019.02
Separate issue

2019.02

€ 10
(price Belgium)
€ 18
(price Europe)
€ 20
(price outside Europe)

Jaak Peersman, Goltfuss in Ninove. Het orgel van de norbertijnenabdij en zijn organisten (1621-1730)
Luk Bastiaens, Gesprek met Jean Ferrard (75)
Jean Ferrard, Zorg om oud, nieuw en kostbaar orgelpapier:(2). De orgelbibliotheek van Jean Ferrard
Bart Wuilmus, Het Moors-orgel (2018) van de Sint-Pieterskerk te Kortessem
Peter Strauven, Het John Snetzler-orgel (1772) van de Antwerpse Sint-Jacobskerk

Order

Het juninummer van het tijdschrift Orgelkunst stelt scherp op verschillende aspecten van het orgel. Zo beschrijft Jaak Peersman het Hans Goltfuss-orgel van de voormalige norbertijnenabdij te Ninove en zijn organisten (1621-1730). Het boeiende relaas brengt de historiek dit teloorgegane instrument en de organisten die destijds aan de abdijkerk verbonden waren.
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag had Luk Bastiaens een gesprek met organist-musicoloog Jean Ferrard over de vele activiteiten die hij reeds gerealiseerd heeft en over de projecten die nog op stapel staan. Tussendoor laveren we in de Brusselse orgelwereld van eind de jaren '60 tot nu.
De orgelbibliotheek van Jean Ferrard oogt indrukwekkend. Gedurende zijn hele leven heeft hij orgelboeken, -partituren en -opnames verzameld. In een korte bijdrage schetst de auteur enkele aspecten van deze merkwaardige collectie.

Foto: Originele uitgave van het Libro de tientos y discursos de musica practica de organo, intitulado Facultad organica,
uitgegeven in 1626 in Alcala door Francisco Correa de Arauxo. Verzameling Jean Ferrard


Bart Wuilmus bespreekt verder het nieuwe Jos Moors-orgel dat eind vorig jaar in Kortessem in gebruik werd genomen. Het concept van dit tweeklaviersorgel met zelfstandig pedaal is gebaseerd op de orgelbouwstijl in de overgangsperiode van de 18de naar de 19de eeuw binnen de grensstreek Maas-Rijn.
Peter Strauven belicht de nieuwe aanwinst van de Antwerpse Sint-Jacobskerk: een Engels kamerorgel gebouwd door Johann Schnetzler (1710-1785), een Zwitser die zijn hele leven in Engeland werkzaam is geweest en als één van de belangrijkste Engelse orgelmakers uit de 18de eeuw wordt beschouwd.
Met de gebruikelijke rubrieken als een orgelconcertenagenda, actualia, rencente uitgaven en een overzicht van de inhoud van internationale orgeltijdschriften wordt dit zomernummer besloten.