André Laporte: Zeven manieren voor orgel
Publication

André Laporte: Zeven manieren voor orgel

€ 13
(price Belgium)
€ 22
(price Europe)
€ 30
(price outside Europe)

Zeven manieren voor orgel (2004) - naar analogie met de 'Seuen maniren van minnen' van de Vlaamse mystica Beatrijs van Nazareth (1200-1268) - 25 blz.

Componist André Laporte: 'De titel van dit werk verwijst naar het middeleeuwse mystieke traktaat "Seven manieren van minnen' van de cisterciënzerin Beatrijs van Nazareth (1200-1268). Persoonlijk is het een terugkeer naar mijn geboortedorp Oplinter (Brabant) waar deze non (geboren in Tienen) enkele jaren verbleef in het toen nog maar pas opgerichte klooster Maagdendaal waar ze waarschijnlijk ook haar mystieke beschouwingen neerschreef. De toespeling van dit oudste bewaarde, in het Nederlands geschreven tractaat, heeft vooral te maken met de gevolgde compositietechniek, waarbij elk onderdeel vertrekt vanuit een atonale context (darkness) en geleidelijk evolueert naar een open tonale atmosfeer (light). Er wordt dus een vergelijkbare weg gevolgd met de mystieke ervaring, die meestal vertrekt vanuit een gekwelde zielstoestand (de befaamde 'noche oscura' van Johannes a Cruce) naar een gelukkige, verlichting brengende vereniging met de Verlosser.
In formeel opzicht vertoont elk van de zeven manieren een grote autonomie die nog versterkt wordt door een kleurrijk gevarieerde keuze van de orgelregistratie.'

Order

Dit orgelwerk werd door Peter Pieters opgenomen op het Vereecken-orgel (1900) van de Sint-Jozefskerk te Aalst en is terug te vinden op Orgelkunstcd nr. 6 'Vereecken-orgels' als bijlage bij het decembernummer 2010.

Audio clips

André Laporte | 17. Zevende manier