Zaterdag 5 maart: Maaseik: Van Eycksymposium

Op zaterdag 5 maart 2022 organiseert het Van Eyckplatform Maaseik in het minderbroedersklooster het Tweede Van Eyck Symposium met als thema “Harmonie” bij Van Eyck. Dan zal ook gefocust worden op het positief (orgel) dat afgebeeld staat in het Lam Gods op het paneel van de Musicerende Engelen. Tijdens het symposium zal een gereconstrueerd bespeelbaar positief, afgeleid (gekopieerd) van de originele afbeelding van Van Eyck, worden tentoongesteld en gedemonstreerd. Het Ned. Nationaal Orgelmuseum te Elburg verleent daartoe haar bereidwillige medewerking.

Op uitnodiging van het Van Eyckplatform Maaseik zal Wim Ros (Maartensdijk NL) ontwerper interieurarchitect, vertellen over een merkwaardig en boeiend orgelbouwproces. Het reconstructieproject werd gerealiseerd door de orgelbouwers Winold van der Putten en Ingrid Noack (Winschoten NL) en geadviseerd door Koos van de Linde (NL), orgeldeskundige en Wim Ros, architect.

Wim Ros promoveerde in 2019 aan de Universiteit van Amsterdam op “ Fundamentum organisandi - Het orgel in de 15e eeuw, architectuur en ontwerp”. Hiermee beschreef hij zijn zoektocht naar de beweegredenen van orgelbouwers van de 15e eeuw in Europa om de orgels vorm te geven zoals zij dat toen deden. Als architect ontwerper ontdekte hij dezelfde architectonische en vormgevende ontwerpprincipes die ten grondslag lagen van eenzelfde modulair-geometrische ontwerptechniek. Hij stelde vast dat die ontwerptechniek, moduul genoemd, overal in Europa werd toegepast als basis van een aangenomen maateenheid voor het ontwerp van een orgelensemble (orgel en galerij). Bij de analyse van het perspectief dat Van Eyck toepaste op zijn schilderij “Het Lam Gods” bleek dat de moduul ook werd toegepast op de bouw van het positief van de Musicerende Engelen. Die ontdekking werd meteen een stevig uitgangspunt om een historisch geïnformeerde reconstructie van het Van Eyck positief te verwezenlijken.

Dank zij de optische revolutie van Van Eyck, de onderling gedeelde expertise van Europese orgelbouwers tijdens de 15e eeuw en de technologisch geüpdatete, gedegen ambachtelijkheid anno 2021 kan u in Maaseik van het Van Eyck platform en de Stad Maaseik op 5 maart 2022, a.h.w. op een “presenteer-platformpje”, een akoestisch wonder aangeboden krijgen.

Inschrijven kan via deze link: U kunt inschrijven via deze link: https://maaseikvaneyck.be/kalender/contact-bis.html

Dagprogramma: Van Eyck symposium - Uitnodiging 2022.pdf