Bibliografie

Deze lijst biedt een niet-exhaustieve bijdrage tot een Zuid-Nederlandse en Belgische bibliografie over orgelmakers, orgelcomponisten en orgels. 
Artikels die gepubliceerd zijn in 'De Schalmei', 'De Praestant' en 'Orgelkunst' zijn niet opgenomen. 
Het register van deze tijdschriften kan u terugvinden in onze 'Bibliotheek'.
Heeft u suggesties of vindt u een fout? Meld het ons via dit formulier. Dank!

Van Mol Jan
Het orgel van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen.

Antwerpen, s.d. [Sint-Paulus-Info 1369]

Van Mol Jan
Orgels van Diest.

Antwerpen, 1983

Van Osta Jozef
Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant. 

Brussel, 2019. 3 delen

Van Osta Jozef
Zal deze feniks ooit herrijzen? Het grote Loret orgel in de abdijkerk te Averbode.

in Orgelpracht. 2004, I, nr. 1, p.6-11 [enig verschenen nummer van dit tijdschrift]

Van Osta Jozef & Bielen Jos
De orgels in de Abdij van Averbode 1450-2002.

Averbode, 2002 [Averbodium vzw]

Van Tiggelen, Ph. J.
Le grand orgue Cavaillé-Coll du Conservatoire de musique de Bruxelles (1880).

in Mededelingen van het Centraal Orgelarchief. 1983, nr. 1

Van de Cauter Jean
Les vieilles Orgues de Bonne-Espérance. Avec une étude sur l'orgue baroque.

[Bonne-Espérance], s.d.

Van den Bergh Hugo & Braekmans Jef & Verhoeven Gerrit
Het Bremserorgel uit de voormalige Sint-Laurentiuskerk van Wilmarsdonk.

[Antwerpen], 2020 [Vrienden St. Laurentius Schoonbroek vzw]

Van den Bergh J. & Braekmans J. & Schaerlaekens p. & Seliaerts D.
Het Zilveren Orgel. [Broechem]

Broechem, 1995.

Van den Borren Charles
Les origines de la musique de clavier dans les Pays-Bas (Nord et Sud) jusque vers 1630.

Bruxelles, 1914

Van der Linden Albert
L'ancien orgue du Palais des Académies.

in Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. Classe des Beaux-Arts. 1955, XXXVII, p. 45

Van der Mueren Floris
Het orgel in de Nederlanden. Verre traditie - gebruik in de kerkelijke diensten - meubel - decoratieve houtversiering - orgelregistratie orgelliteratuur - parallelvergelijking tusschen al deze bestanddeelen.

Leuven, 1931

Vanclooster Herman
De orgelrestauratie Merklin-Pels in de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk Tienen.

Tienen, 1998 [Bijdragen van het Hagelands Historisch Documentatiecentrum]

Vande Casteele
Toondichter Cyriel Van den Abeele (1875-1946).

in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks Deel LXIII. Gent, 2009, nr. 2, p. 209-266

Vanderheyden Jos & Moors Jos & Nijssen Rombout
Eenen nieuwen en goeden orgel gemaekt door Clerinx van St. Truyden. Het Clerinx-orgel van Groot-Gelmen.

Wijer, 2019 [vzw Limburgse Studies]

Vanhoutte Edward [red.]; Nevejans Inge
Herman Roelstraete. Thematische catalogus van het werk. Deel I: Verantwoording en indexen.

Brussel, 2008 [KBR]

Vanhoutte Edward [red.]; Nevejans Inge
Herman Roelstraete. Thematische catalogus van het werk. Deel II: Thematische catalogus.

Brussel, 2008 [KBR]

Vanoverbeke Jozef
Herman Roelstraete.

Vichte, 1981

Vente Albert Maarten
Die Brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.

Amsterdam, 1963

Vente Albert Maarten
Proeve van een repertorium van de archivalia betrekking hebbende op het Nederlandse orgel en zijn makers tot omstreeks 1630.

Brussel, 1956 [Koninklijke Academie van België]

Vente Albert Maarten
Utrechtse orgelhistorische verkenningen. Bijdragen tot de geschiedenis der orgelcultuur in de Lage Landen tot omstreeks 1630

Utrecht, 1989

Vente Maarten Albert
Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw.

Amsterdam, 1942

Verhegge Willy
Het historisch orgel in Vlaanderen / Arrondissemement Antwerpen geïnventariseerd.

in Open deur. 1983, jg. 15, nr. 5-6, p. 56-59

Verhoef Henk
Het Robustelly-orgel van Helmond.

Helmond, 2011

Verloop Gerard
Vijf dagen België.

in De Mixtuur. 1971, nr. 4, p. 52-64 [Bezoek aan elf Belgische orgels: Gontrode, Aalst (begijnhofkerk), Houtave, Meetkerke, Gent (St.-Stefanuskerk; Onze-Lieve-Vrouwe St. Pieter), Aaigem, Michelbeke, Idegem, Brussegem]

Vermassen Sven
Het orgellandschap in Horebeke en Zwalm.

in De Zwalmgalm. 2013, XVIII, nr. 4 [Heemkundekring Zwalm]

Verwer René
Cavaillé-Coll en Nederland.

Alphen aan den Rijn, 2009.

Visser Pieter
Flor Peeters. Organist.

Turnhout, 1950

Vlam C.C. & Vente Maarten Albert
Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden.

Utrecht, 1965 [deel 1]; 1971 [deel 2]; 1980 [deel 3]

Vrancken Kristien
Het Ancion-orgel van de Begijnhofkerk te Sint-Truiden.

Rijkel, 1996.

Whiteley John Scott
Joseph Jongen and His Organ Music.

Stuyvesant, NY, 1997 [The complete organ nr. 2]

Zoutendijk Adrie [red.]
een Meester groot gheacht. Abraham van den Kerckhoven ca. 1618/1701.

Vlaardingen, 2001 [Stichting Orgelhistorische Studies]

Zoutendijk Johan
Le Cornet de Flandres. De ontwikkeling van de cornet en gedeelde regsiters in het Zuid-Nederlandse cultuurgebied tot ca. 1800.
Zoutendijk Johan [ed.]; Bot Maarten, van Kranenburg Peter & Zoutendijk Johan
Het orgel in de Grote Kerk te Vlaardingen.

Vlaardingen, 2005 [Stichting Orgelhistorische Studies]

Zweers Dick
Het Binvignat-orgel (1825-2014) in de Sint-Martinuskerk van Tielt-Winge.

Tielt-Winge, 2015

[ ]
Tijdschrift "Acta Organologica Flandriae. Luister van het orgel in Vlaanderen."

Leuven, 1974, jg. 1, nr. 1 [enig nummer]

[ ]
Tijdschrift "De Schalmei" [1946-1950]
[ ]
Tijdschrift "L'organiste"

Orgeltijdschrift van de Union Wallonne des Organistes [1969 - ]

[ ]
Tijdschrift "Musica Sacra"

Revue de chant d'église & de musique religieuse. Bulletin de la société de Saint-Grégoire établie en Belgique, Gent, 1881-1941, Brugge 1927-194;
Tijdschrift voor kerkzang en kerkelijke muziek in Vlaamsch België. Orgaan der algemeene vereeniging van St. Gregorius in België, Gent, 1910-1914, Brugge, 1927-1940; tweetalige reeks, Brugge, 1946-1964.

de Bruijn P.J. & Peeters J.W.P. & van der Harst J.J. & Vente Albert Maarten
250 jaar orgelmakers Vermeulen - 1730-1980.

Weert/Alkmaar, 1980

van Eck Ton & de Kler Herman
Orgelkunst rond 1900.

Alphen aan den Rijn, 1995.

van de Linde Koos & Deriemaker Jeroen & Pels Gerard
Het Schijvenorgel van de kathedraal te Antwerpen.

Berchem-Antwerpen, 1988 [Antwerpse kathedraalconcerten vzw]

van der Harst Hans
Het orgel in de Sint Lambertuskerk te Helmond.

[Helmond], s.d.

van der Ros Wim [red.]
De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland.

Veldhoven, 2011 [Vereniging Brabantse Orgelfederatie]